Aktieproffsskolan

Ability Asset Management vill förknippas med seriös och professionell aktiehandel och vi är därför stolta att vi för Aktiespararens räkning fått skriva sex längre artiklar som tillsammans utgör ”Aktieproffsskolan”. Artiklarna slussar dig systematiskt mellan marknadens grynnor och skär och du får mycket god inblick i grundläggande framgångsfaktorer som t ex riskhantering, metodik och psykologiska aspekter samt inte minst hur man går tillväga för att skapa en handlingsplan.

Artikelserien speglar vår syn på kapitalförvaltning och den ambition och djupgående passion vi känner inför uppgiften att vårda andra människors pengar.

Vi hoppas att denna läsning ska vara till både nytta och nöje.

1: Grundpelarna
2: En fungerande metod
3: Riskhantering
4: Psykologiska aspekter, del 1
5: Psykologiska aspekter, del 2
6: Handlingsplan

d: www.aam.se
i if