Avgifter diskretionär förvaltning

Den genomgående tanken i förvaltningsstrategin är att alltid agera för kundens bästa. Avgiftsstrukturen är helt prestationsbaserad i den diskretionära förvaltningen. Den innefattar således inga fasta avgifter. Först när kunden får en positiv avkastning får Ability Asset Management ta ut arvode.

 

- Inträdesavgift - Utgår ej.
- Fast avgift - Utgår ej.
- Rörlig avgift - Prestationsbaserat arvode
  på nettoavkastning

Läs mer om Prestationsbaserat arvode >>

d: www.aam.se
i if