Avgifter diskretionär förvaltning

Beräkningsexempel

Om kalenderårets sammanlagda nettoavkastning uppgår till 14 % utgår prestationsbaserat arvode, debiterat kvartalsvis, enligt följande:


0,07 X 10 % = 0,70 %
0,13 X 4 %   = 0,52 %


Vid en årlig nettoavkastning på 14 % tillfaller sålunda 12,78 % kunden medan 1,22 % tillfaller Förvaltaren. För juridiska personer tillkommer lagstadgad moms på arvodet.

d: www.aam.se
i if