Bolaget

Ability Asset Management erbjuder fondverksamhet och en professionell och kvalificerad diskretionär kapitalförvaltning till ett begränsat antal placerare. Företaget har säte och kontor i Göteborg och verksamheten präglas av en stark passion, tillförsikt att hantera det stora ansvar som professionell kapitalförvaltning innebär, och ambitionen att bli en ledande kapitalförvaltare.

I företagets fond Ability Hedge är förvaltarnas viktigaste uppgift att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer aggressiva när omständigheterna är gynnsamma. Ability har lagt ned omfattande resurser på att skapa en genomarbetad förvaltningsstrategi som bygger på förvaltningsteamets framträdande kompetens avseende matematiska och statistiska metoder, kvantitativa sambandsmodeller samt kvalificerad marknadsanalys. Det systematiska och rationella tillvägagångssättet skapar unika förutsättningar för en fondförvaltning med både stabilitet och flexibilitet samt en positiv avkastning till en risknivå som är tydligt lägre jämfört med risken att placera i en traditionell svensk aktiefond


Läs mer >>

d: www.aam.se
i if