Bolaget

Företaget bildades 2003 för att erbjuda professionell och aktiv kapitalförvaltning.  Ability Asset Management är oberoende, självständigt och eftersträvar kvalitet i varje byggsten. Företaget är klassificerat med högsta kreditvärdighet av de ledande aktörerna på marknaden. Ability har en stark tilltro till sin förmåga och vill stå för ett nytänkande inom diskretionär kapitalförvaltning. Därför debiteras inga fasta avgifter utan endast prestationsbaserat arvode avseende den diskretionära förvaltningen.

Företaget strävar efter en hög grad av transparens och öppenhet och kunderna i den diskretionära förvaltningen kan när som helst få en överblick av sina placeringar i realtid via hemsidan.

Läs mer >>

d: www.aam.se
i if