Bolaget

Företaget erbjuder, i enlighet med sitt genomarbetade koncept, diskretionär kapitalförvaltning med målsättningen att åstadkomma ett bättre resultat till lägre risk än vid traditionell långsiktig aktieförvaltning, men även skräddarsydda förvaltningslösningar baserade på kundens preferenser avseende risknivå och avkastning.

Ability Asset Management AB är ett i Sverige registrerat aktiebolag (Org.nr. 556647-1883). Bolaget har Finansinspektionens tillstånd för förvaltning av alternativa investeringsfonder och för diskretionär förvaltning av investeringsportföljer.

Läs mer >>d: www.aam.se
i if