Diskretionär förvaltning

Professionella placerare letar inte i första hand efter den stora vinsten utan söker istället återkommande och stabila vinster. Därför strävar förvaltningsteamet efter att agera i marknadslägen där risken är låg i förhållande till vinstmöjligheten. Detta är fundamentet i Ability Asset Managements förvaltning.


Framgångsrik förvaltning baseras på en genomarbetad strategi, en övergripande struktur som genomsyrar det arbete som förvaltarna utför. Ability har lagt ned omfattande resurser för att skapa en genomarbetad handlingsplan.

Ability Asset Managements primära uppgift är att skydda kundernas kapital när risken i marknaden är hög och vara mer aggressiv när omständigheterna så tillåter. Konceptet baseras på en tydlig anpassning av börsexponeringen på grundval av självständig marknadsanalys.

Läs mer (2 sidor) >>

d: www.aam.se
i if