Diskretionär förvaltning

Förvaltningen har en korrelation med börsens svängningar, men den är betydligt lägre jämfört med traditionell kapitalförvaltning. Syftet är att minska exponeringen i nedgångsfaser och öka den i uppgångsfaser, dvs. dämpa inverkan av börsnedgångar och dra fördel av en positiv börsutveckling. Genom detta agerande kan ett bättre resultat till en lägre risk än vid traditionell aktieförvaltning åstadkommas.


Inriktningen är primärt mot de nordiska börserna, men även mot internationella marknader. Placeringarna sker företrädesvis i välkända, likvida enskilda aktier samt i viss mån i aktie- och indexrelaterade instrument. Vid placeringar på internationella marknader tas positioner nästan uteslutande i indexrelaterade instrument.

Läs mer >>

d: www.aam.se
i if