Diskretionär förvaltning

Förvaltarteamet har en djupgående kompetens och kunskap avseende marknadsanalys, matematiska och kvantitativa metoder samt de psykologiska mekanismer som styr börsens rörelser. Dessutom tas hänsyn till makromässiga, tekniska och likviditetsmässiga variabler. Angreppssättet fokuserar endast sekundärt på traditionell fundamental bolagsanalys.

Riskhanteringen baseras på faktorer som tidshorisont och innehavens kategori och storlek. Målsättningen är att agera i marknadslägen där den förväntade avkastningen är hög i förhållande till den uppskattade risken.

Både placeringshorisonten och kapitalallokeringen varierar beroende på marknadsförutsättningarna. Vid en positiv syn kan kapitalet i sin helhet placeras på aktiemarknaden och vid en negativ syn kan allokeringen vara enbart i räntebärande instrument.

d: www.aam.se
i if