AbilityHedge

Verksamheten i Ability Asset Management präglas av tillförsikt att hantera det stora ansvar som professionell kapitalförvaltning innebär. Ability är oberoende, självständigt och efterstävar kvalitet i varje byggsten.I företagets fond Ability Hedge är förvaltarnas viktigaste att skydda kapitalet när risken i marknaden är hög och att vara mer aggressiva när omständigheterna är gynnsamma.

 

Riskhantering går före vinstmaximering i fondens förvaltning. Syftet är att vid varje givet tillfälle agera rationellt, distinkt och utan emotionella inslag för att uppnå bästa möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Professionella placerare letar inte i första hand efter den stora vinsten utan söker istället återkommande och stabila vinster. Därför strävar fonden alltid efter att agera i marknadslägen där risken är låg i förhållande till vinstmöjligheten. Riskkontroll är fundamentet i förvaltningen av Ability Hedge.Beskrivning
Att investera
Information och blanketter
Utveckling

d: www.aam.se
i if